Ramachandraya Janaka Lyrics in Hindi रामचंद्राय जनक लिरिक्स

Read:- ramachandraya janaka lyrics in english

रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय

मामकाभीष्टदाय महित मङ्गलम् ॥ 

कोसलेन्द्राय मन्दहासदासपोषणाय  

वासवादि विनुत सर्वदाय मङ्गलम् ॥ १॥  

चारुकुंकुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय  

हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ॥ २॥  

ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय

जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् ॥ ३॥

देवकीसुपुत्राय देवदेवोत्तमाय

चावजातगुरुवराय भव्यमङ्गलम् ॥ ४॥

पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय

अण्डजातवाहनाय अतुलमङ्गलम् ॥ ५॥

विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय

सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् ॥ ६॥ 

रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय  

स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् ॥ ७॥

Leave a Comment